Menu
> Luovutetun Karjalan kenttä­hautausmaat / Tuulos

Tuuloksen kenttähautausmaa

Tuuloksen kenttähautausmaahan haudattiin vuonna 1944 pikaisesti 51 tunnistettua ja kuusi tuntematonta kaatunutta. Kenttähautauksen pakotti neuvostojoukkojen rintaman taakse suorittama maihinnousu, joka katkaisi tieyhteyden.

Keväällä 1944 oli päädytty arvioon, että vihollinen suorittaisi maihinnousun RTR 13:n lohkolle, Viteleen ja Tuulosjoen väliselle rannikolle. Arvio muuttui todeksi 23. kesäkuuta, kun neuvostoliittolainen 70. merijalkaväenprikaati nousi maihin kolme kilometriä Tuulosjoen suusta lounaaseen. Prikaatin komentajalle, everstiluutnantti Aleksandr Blakille oli annettu käsky: ”Nouskaa maihin Tuulosjoen alueella, katkaiskaa rannikon suunnassa kulkevat rauta- ja maantiet, estäkää vihollisen vetäytyminen Aunuksesta ja sen reservien siirto Viteleen suunnasta sekä pitäkää valtaamanne sillanpää lujasti, kunnes 7. armeijan päävoimat saapuvat.”

Päämaja oli suhtautunut maihinnousu-uhkaan vähätellen mutta 23. kesäkuuta neuvostoilmavoimat hiljensivät ensin Hatsin patterin ja sen jälkeen merijalkaväki nousi maihin vaivatta, sillä ranta oli vain tähystäjien miehittämä. Puoleenpäivään mennessä sillanpää oli laajentunut kilometrin syväksi ja neljä kilometriä leveäksi. Suomalaisten huoltotiet PSS-aseman puolustajille olivat katkenneet. Toinnuttuaan ensijärkytyksestä suomalaiset aloittivat vastatoimet. Vastahyökkäykset olivat kuitenkin ponnettomia ja johtivat raskaisiin tappioihin.

Tuuloksen kenttähautausmaa sijaitsee Tuuloksen kylässä, Aunuksesta Pitkärantaan johtavan maantien (A 130) eteläpuolella aivan tien varressa. Hauta-alue oli aikoinaan mäntymetsikköä mutta tien kunnostuksen yhteydessä puusto kaadettiin ja hauta- alueen päälle lisättiin metrin maakerros ja alue otettiin viljelykäyttöön. Tiedot kenttähautausmaan sijainnista perustuvat vuonna 1944 hautaukseen osallistuneen veteraanin lausuntoon, paikallisten asukkaiden yhdenmukaisiin kertomuksiin, sekä sotapäiväkirjojen tietoihin. Kenttähautausmaan paikka selvitettiin vuonna 1994. Koska virallinen hautausmaan alue on jatkuvassa viljelykäytössä hautapaikan tarkkaa sijaintia ei ole varmennettu koekaivauksin.

Veteraanin lausunnon mukaan kesäkuussa 1944 kaatuneet haudattiin noin 2 x 10 metrin suuruiseen hautaan ilman arkkuja, useampi kaatunut päällekkäin. Päällimmäisten vainajien päälle tuli maata noin 50-70 cm ja haudalle muodostui selvä kumpu. Haudatuista oli 51 tunnistettua ja kuusi tuntematonta.

Puutarhaneuvos Iisakkilan laatiman hautausmaan kunnostus suunnitelman mukaan, yksityisen vuokrahallinnassa ollut aidattu peltoalue jäi kokonaan hänen käyttöönsä, jolloin muistomerkki sijoitettiin aidan ulkopuolelle ja varsinaisen hauta-alueen ulkopuolelle. Tien viereen pystytetty muistomerkki sijaitsee aukion laidalla, jonka kautta kulkee vinottain polku asuinrakennukseen.

1 Comment

  • Matti Hyvärinen
    8.8.2021 klo 15:48

    Tuulokseen haudatuista tunnistetuista sankarivainajista on olemassa nimilista, jonka kopio on minullakin.
    Viipurin kenttähautausmaahan siunattujen tunnistettujen nimet on kaiverrettu muistokiveen. Tuulokseen voisi muistomerkin viereen pystyttää laatan, johon olisi kaiverrettu tunnistettujen nimet. Hankkeen voisi toteuttaa esim. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.

    Vastaa

Jätä kommentti